ГРА НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

ГРА НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ.

Основні показники та умови розвитку творчих здібностей.

Стрімке сьогодення поставило перед дошкільною освітою та вихованням актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рівень формування творчої особистості, яка житиме і працюватиме в сучасній інформаційній сфері.

Що ж таке творчі здібності (або креативність від лат. creatio – творення)? Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: ”Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.” Continue reading