Метод проектів – це педагогічна технологія, в основі якої – самостійна діяльність дітей (дослідницька, пізнавальна, продуктивна), в процесі якої дитина пізнає навколишній світ і перетворює нові знання на реальні витвори.
– це спосіб організації педагогічного процесу за умов взаємодії педагога і вихованця; поетапна практична діяльність щодо досягнення поставленої мети. Далее