ГРА НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ.

Основні показники та умови розвитку творчих здібностей.

Стрімке сьогодення поставило перед дошкільною освітою та вихованням актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рівень формування творчої особистості, яка житиме і працюватиме в сучасній інформаційній сфері.

Що ж таке творчі здібності (або креативність від лат. creatio – творення)? Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: ”Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.” Далее