баланс.FR12

баланс прод.FR12

Пояснювальна.FR12

звіт про фін результати ст.1.FR12

звіт про фін результати ст.2.FR12

звіт про фін результати ст.3.FR12

звіт про фін результати ст.4.FR12

Звіт про надходження та викор.коштів заг.ф. 1.FR12

Звіт про надходження та викор. коштів заг.ф.2.FR12

Звіт про надходження та викор. коштів заг.ф.3.FR12

Звіт про надходження та викор. коштів заг.ф.4.FR12

Звіт про надходження та викор. коштів заг.ф.5.FR12

Звіт про надходження та викор. коштів заг.ф.6.FR12

Звіт про надходження і викор. коштів отриманих як плата за послуги 1.FR12

Звіт про надходження і викор. коштів отриманих як плата за послуги 2.FR12

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.FR12

довідка про дебіт. кред. заборгованість за операціями.FR12

Довідка про спямування обсягів власних надходжень.FR12

Звіт інші джерела власних надходжень 1.FR12

Звіт інші джерела власних надходжень 2.FR12

Звіт по заборгованість 1.FR12

Звіт про заборгованість 2.FR12

Звіт про заборгованість 3.FR12

Звіт про заборгованість 4.FR12

Звіт про заборгованість 5.FR12

Звіт про заборгованість 6.FR12

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за 2017 рік

Звіт заборгованість 1.FR12

Звіт заборгованість 2.FR12

Звіт заборгованість3.FR12

Звіт заборгованість 4.FR12

Звіт заборгованість 5.FR12

Звіт заборгованість 6.FR12

Звіт про заборгованість7.FR12

Звіт про заборгованість 8.FR12

Звіт про заборгованість 9d.FR12

Звіт про заборгованість 10.FR12

Звіт коштів за іншими джерелами власних надходжень.FR12

звіт коштів як плата за послуги 1.FR12

звіт коштів як плата за послуги прод.FR12

звіт кошти заг.ф.1.FR12

звіт кошти заг.ф. 2.FR12

звіт кошти заг.ф.3.FR12

звіт кошти заг.ф.4.FR12

звіт кошти заг.ф.5.FR12

звіт кошти заг.ф.6.FR12

зобовязання.FR12

рух грош. коштів.FR12

розшифровка позабалансовиї рахунків.FR12

Реєстр залишків коштів.FR12

фін звіт.FR12

фін звіт прод 1.FR12

фінзвіт прод 2.FR12

фін звіт прод 4.FR12

поянювальна записка.FR12

примітка до річного фін звіту.FR12

прод баланс 01.01.18.FR12

прод біологічні активи.FR12

прод доходи та витрати.FR12

прод Звіт коштів за іншими джерелами власних надходжень.FR12

прод примітка до річного фін звіту.FR12

прод рух грош. коштів.FR12

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ.FR12

Довідка про підтвердження залишків коштів заг. і спец.ф..FR12

Довідка про спрямування власних надходжень.FR12

Довідка про підтвердження залишків коштів на ін.рах..FR12

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.FR12

Довідка про дебіторську заборгованість , що не відобр. у ф 7.FR12

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.FR12

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ.FR12

виробничі запаси прод.FR12

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ.FR12

БАЛАНС 01.01.18.FR12

СТАТУТ-ДНЗ№3-2016-1

ЛІЦЕНЗІЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

ВАКАНСІЇ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

ПРО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ В ДНЗ

ПРО ЗАРАХУВАННЯ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ЩЕПЛЕННЯ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДУ

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА. НАДХОДЖЕННЯ 2017

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОШТОРИС 2017

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ-20171218T125016Z-001

РІЧНИЙ ЗВІТ 2017 Word

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 2016-2017