Як ви можете пояснити слово «батьки»? Які, на вашу думку, їхні основні функції в житті
дитини? (Відповіді учасників.) Педагогічний словник для молодих батьків визначає це гак:
«…батько й мати своїх дітей, які мають усі юридичні, моральні права та обов’язки матеріального
забезпечення та організації освіти й виховання». Як бачите, основними функціями батьків є
матеріальне забезпечення та організація освіти й виховання.

Скачати мйстер-клас

майстер-клас ОБЛИЧЧЯМ ДО БАТЬКІВ