Пояснювальна записка. Головна мета діяльності: забезпечення реалізації  права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Завдання на 2016-2017 навчальний рік 
Враховуючи підсумки роботи закладу за минулий рік, відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ  від 16.06.2016 року №1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017  навчальному році»,  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу ставить перед собою такі завдання:

 1. Розпочати роботу з формування основ економічної культури у дітей середнього та старшого дошкільного віку.
 2. Продовжити роботу з  національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
 3. Продовжити формувати у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми.
 4. Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу роботу шляхом інтеграції суспільного та сімейного виховання.

У 2016-2017 навчальному році освітньо-виховний процес буде здійснюватись відповідно до комплексних програм:

 • програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
 • програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
 • програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»

та парціальних програм:

 • програми художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»,
 • програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;
 • програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина в світі дорожнього руху»;
 • програма з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки»;
 • програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 112 днів: 92 календарних дні влітку (з 1 червня по 31 серпня), 5 календарних днів восени (з 24 жовтня по 28 жовтня), 10 календарних днів взимку (з 02 січня по 11 січня) та 5 календарних днів на весні (з 27 березня по 31 березня). У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.15 год до 17.45 год. Режим роботи чергових групп (молодшого та старшого дошкільного віку) – 7.00- 19.00. Протягом  дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

– ранній вік – до 10 хвилин;

– молодший дошкільний вік – не більше 15 хвилин;

– середній дошкільний вік –20 хвилин;

– старший дошкільний вік  –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями –10  хвилин. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять.

В освітньо-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові,  групові заняття, гуртки за інтересами.

Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину

у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)№3 «Дзвіночок»

Орієнтовні
види діяльності
за освітніми лініями
Орієнтовна кількість занять на тиждень

 за віковими групами

ранній вік
(від 2 до 3  років)
молодший дошкільний вік
(від 3  до 4  років)
середній дошкільний вік
(від 4  до 5 років)
старший дошкільний вік
(від 5 до 6 (7)
років)
Ознайомлення із соціумом-соціально-моральний розвиток(безпека життєдіяльності/основи правової культури/народознавство) 1 1 2 2
Ознайомлення з природним довкіллям(ознайомлення з природою/валеологія) 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча) 3 4 4 4
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

(розвиток мовлення/ художня література/навчання елементів грамоти)

1 2 2 3
Фізичний розвиток 2 2 2 2
Загальна кількість занять

на тиждень

10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків

Гурток «Чарівний м’яч»

Гурток «Веселий чобіток»

Гурток «Промінчики сонця»

Гурток «Смайл»

Гурток «Цікаві шашки»

2
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 17
Максимально допустиме  навчальне навантаження на тиждень  на   дитину

(в  астрономічних  годинах)

1,6 2,9 4,2 7,3

 

Відповідно до наказу №446 від 20.04.2015 року «Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у днз різних типів і  форм власності» види діяльності та кількість занять в тиждень визначаються за освітніми лініями Державного стандарту України – Базового Компонента. Тому  орієнтовний розподіл занять на 2016-2017 н.р. визначено таким чином: ознайомлення із соціумом представлені заняттями з соціально-морального розвитку, народознавства, основ правової культури; ознайомлення з природним довкіллям – заняттями з ознайомлення з природою, безпекою життєдіяльності, валеологією; художньо-продуктивна діяльність – заняттями з музичної та образотворчої діяльності; театралізація і художня література об’єднані, а розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування – розвитком мовлення, художньою літературою та навчанням елементів грамоти. Заняття сплановано враховуючи вимоги програми та зміст освітніх ліній Базового компонента.

В групах раннього віку заняття з  соціально-морального розвитку проводиться один раз в тиждень, в молодшому – два заняття, одне з яких представлене народознавством 1 раз в місяць, в середньому  та старшому дошкільному віці по два заняття в тиждень, при цьому  основи правової освіти і народознавство чергуються.

Заняття з ознайомлення з природним довкіллям в групах раннього, молодшого та середнього віку проводяться 1 раз в тиждень, інтегруючи завдання з розділу ознайомлення з довкіллям, валеології та безпеки життєдіяльності. В групах старшого дошкільного віку таких занять вдвічі більше.

Художньо-продуктивна діяльність   в групах раннього віку представлена одним заняттям з образотворчої діяльності та двома з музики. В групах молодшого, середнього та старшого дошкільного віку по два заняття  на тиждень з музики і образотворчої діяльності(одне з малювання, а друге з ліплення або аплікації 1 р. в 2 тижні).

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку» представлена сенсорним та логіко-математичним розвитком. Заняття з сенсорного розвитку передбачають формування базових уявлень, сенсорних еталонів, розвиток різних аналізаторів  та пізнавальної активності у дітей раннього віку і  проводяться два рази на тиждень. Заняття з логіко-математичного розвитку в групах  молодшого та середнього дошкільного віку проводяться 1 раз на тиждень, в групі старшого дошкільного віку  –  два рази на тиждень, при чому в середньому та старшому дошкільному віці 1 раз в місяць відповідно до програми «Українське дошкілля» проводиться заняття з  основ економічної культури.

Розділ «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»  представлений заняттями з розвитку мовлення: 1 заняття в групі раннього віку, по два в молодших та середніх дошкільних групах та три в групах старшого дошкільного віку. При цьому в старшому дошкільному віці одне з них – чисте заняття з мовленнєвого розвитку, друге – навчання елементів грамоти, а третє – художня література інтегрована з театралізацією.

Освітня лінія «Особистість дитини» визначена як вид діяльності «Здоров’я та фізичний розвиток» і спланована у вигляді двох занять з фізкультури у всіх групах, оскільки в закладі не передбачені умови для проведення занять з плавання то три інші дні тижня проводиться фізкультура на свіжому повітрі та дитячий туризм у вигляді пішохідного переходу за межі дошкільного закладу.

Слід  зазначити, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Відповідно до розподілу занять мовленнєвий розвиток, заняття з ознайомлення із соціумом та природним довкіллям інтегруються  із різними видами зображувальної діяльності (малювання, ліплення, аплікація), а також  з іншими розділами програми.

При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах). Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто, щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня.