МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ
В ЛІТНІЙ ОДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2016 РОКУ
Календарне планування освітньої роботи у літній період здійснюється вихователями на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно. Календарному плануванню освітньої роботи на кожен день передують перспективне планування комплексів ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну, загартувальних заходів із зазначенням назв процедур і норм загартування, форм взаємодії з батьками (назва заходу, тема, дата проведення).
Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми педагоги обирають самі: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо.
Щоб календарний план був для педагога дієвим керівництвом до дії, а не формальним документом, при його укладанні враховується специфіка організації та змісту освітньої роботи з вихованцями у літній період. Зокрема, при доборі форм організації життєдіяльності дітей, їх змістового наповнення, методів, прийомів і засобів освітнього впливу береться до уваги ймовірне утворення зведених різновікових груп, а відтак частіше передбачається робота по підгрупах, диференціація завдань і видів діяльності за домірними віку рівнями складності, тривалістю проведення, дозуваннями, прийомами педагогічного керівництва і взаємодії старших за віком дітей з молодшими.
З метою забезпечення раціонального розподілу і чергування упродовж дня фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, у календарному плані передбачається оптимальне поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. Послідовність, тривалість, частота залучення дітей до різних видів діяльності регулюються з урахуванням певних умов: вік дітей, погода, місце проведення, характер попередньої та наступної діяльності.
Відповідно до перспективних і календарних планів освітньої роботи, санітарно-гігієнічних норм, інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей, інших нормативних актів, забезпечується:
• максимально можливе перебування дітей на свіжому повітрі (тераси, веранди, ігрові й фізкультурні майданчики, парк, гай, берег водойми тощо);
• відповідна віку тривалість денного сну;
• збалансоване, збагачене вітамінами харчування;
• оптимальна рухова активність;
• дотримання протягом дня повітряного та водного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках.
Перебування дітей на свіжому повітрі скорочується або виключається за таких несприятливих умов: сильний вітер, температура повітря вище + 35 С у затінку, злива, гроза.
Під час ранкового прийому доцільно залучати дітей до різноманітних видів діяльності у таких формах роботи, які є домірними віку вихованців, дозволяють підвищити працездатність дитячого організму. Зокрема, можуть проводитися бесіди і розмови з підгрупами та окремими дітьми, індивідуальна робота, спостереження за об’єктами і явищами довкілля, дидактичні, рухливі (малої і середньої рухливості), конструкторсько-будівельні ігри, трудові доручення й чергування, різноманітна самостійна діяльність, робота з прищеплення навичок самообслуговування та ін.
У ранкові години після сніданку з дітьми проводиться організована навчально-пізнавальна діяльність у формі фронтальних, підгрупових занять різного спрямування: фізичного, пізнавального (в тому числі – природничого спрямування), мовленнєвого, художньо-естетичного (музичні, образотворчі, художньо-мовленнєві). Заняття носять як односпрямований, так і різноспрямований характер, широко використовуються тематичні й комплексні, інтегровані заняття, спрямовані на закріплення і використання дітьми набутих знань, умінь, навичок у практичній діяльності, нових ситуаціях. У ті дні, коли плануються екскурсія, цільова прогулянка чи прогулянка-похід (дитячий туризм) за межі дошкільного навчального закладу, заняття з фізичної культури не проводяться.
Упродовж дня з дітьми різних вікових груп організовують ігри: сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, драматизації, театралізації, дидактичні словесні, з іграшками, предметами, картинками, настільно-друковані, інтелектуальні, рухливі сюжетні, безсюжетні, з елементами спортивних ігор і вправ (зокрема, футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, настільного тенісу, катання на самокатах, велосипедах, роликових ковзанах, плавання); особлива увага приділяється організації ігор з піском, водою.
При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:
• різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);
• дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;
• самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
• індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої робот;
• читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;
• різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.
У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: правил дорожнього руху, поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми, безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, воді, у лісі, користування електричними і газовими приладами, запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін. Відповідна робота з вихованцями та їхніми родинами організується залежно від потреб виховного, розвивального або навчального впливу на них, контингенту дітей і сімей, конкретної педагогічної ситуації у групі та у зв’язку із загальною спрямованістю інших форм організації дитячої життєдіяльності.
Загартувальні процедури здійснюються на майданчиках з використанням стаціонарного і виносного обладнання (тіньових навісів, надувних басейнів, індивідуальних килимків тощо) при забезпеченні дітей необхідним одягом, взуттям, головними уборами та дотриманні норм температурного режиму, тривалості процедур, їх оптимального місця у розпорядку дня. При цьому беруться до уваги години найбільш високої сонячної активності та добових піків температури повітря у даному регіоні з метою уникнення загрози перегрівання, сонячних опіків, небезпечних навантажень на дитячий організм.
Добір форм освітньої роботи, їхній зміст у вечірні години планується у взаємозв’язку з діяльністю дітей упродовж дня (спостереження, ігри, праця, фізичні вправи, індивідуальна робота, бесіди з батьками вихованців та ін.) та з огляду на необхідність зменшення навантажень на дитину. У першу чергу, це враховується при доборі рухливих ігор і фізичних вправ, інтелектуальних завдань.
Для забезпечення оптимальної рухової активності дітей упродовж усього дня створюється активний руховий режим, який передбачає поєднання у раціональній кількості, послідовності й тривалості різних форм роботи, пов’язаних з руховою активністю: ранкова гімнастика і гігієнічна гімнастика після денного сну, щоденні фізкультурні заняття, музичні заняття, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри з елементами спорту, прогулянки-походи (дитячий туризм), екскурсії, цільові прогулянки за межі дошкільного закладу, праця, самостійна рухова діяльність, фізкультурне дозвілля та ін.
План проведення заходів оздоровчо-профілактичної роботи
на літній оздоровчий період
№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Примітка
Фізкультурно-оздоровчі заходи

1.
Ранкова гімнастика щодня вихователі усі вікові групи
2. Оздоровчий біг у п.т. щодня вихователі після ранкової гімнастики
3. Гігієнічна гімнастика щодня вихователі після денного сну

4. Дихальна гімнастика, психогімнастика, валеохвилинки під час ранкової гімнастики, занять з фізкультури вихователі

5. Пальчикова гімнастика щодня, починаючи з раннього віку вихователі тривалість 3-5хв.

6. Гімнастика для очей під час копіткої роботи руками та на заняттях із зоровим навантаженням вихователі тривалість 3-5хв.

7. Корегувальна гімнастика щодня у складі ранкової гімнастики, після гімнастики пробудження вихователі для виправлення плоскостопості, порушень постави
Гартування сонцем
1. Сонячні ванни під час прогулянки:
в ранкові години до 11 години,
у другу половину дня після 16 години вихователі, сестра медична старша тривалість ванн нарощують поступово:від 3-4 до 40 хв протягом доби
Гартування повітрям

1. Повітряні ванни щодня вихователі під час ранкової гімнастики, під час занять, під час прогулянки, після денного сну

2. Провітрювання групових кімнат двічі-тричі на день згідно з режимом провітрювання в кожній групі помічники вихователів супутній захід:вологе прибирання

3. Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі щоденно відповідно до режиму, але не менше двічі-тричі на день вихователі, помічники вихователів, сестра медична старша скорочується при сильних поривах вітру, при температурі вище+35С у затінку, під час зливи чи грози
4.
Денний сон у добре провітреному приміщенні при наявності доступу свіжого повітря щоденно, після обіду сестра медична старша, вихователі, помічники вихователів відкриті фрамуги, виняток – сильні пориви вітру.
Гартування водою
1.
Полоскання ротової порожнини та горла після кожного прийому їжі (тривалість 1 хв) вихователь, помічник вихователя ½ склянки води кімнатної температури,

2. Плескання у надувному басейні за теплої погоди сестра медична старша, вихователі, помічники вихователів
3. «Штучний дощ», «водяні бризкалки з пляшок» у дуже спекотні дні, на прогулянці вихователь, помічник вихователя під час розваг з водою
4. Розширене умивання після 1 прогулянки вихователь, помічник вихователя Спочатку миють обличчя, кисті рук; через деякий час – обличчя, шию, кисті рук, передпліччя
5. Обливання ніг до колін водою контрастних температур (від + 35 °С до + 16 °С (1,5 – 2 хв.). після 1 прогулянки вихователь, помічник вихователя
Гартування землею
1. Ходьба босоніж по траві, землі, піску, залежно від погодних умов Не менше 10 хв сестра медична старша, вихователі, помічники вихователів
2. Ходьба по «стежині здоров’я» облаштованій на території спортивного майданчика у першу та другу половину дня під час прогулянок вихователь, помічник вихователя спочатку слід кілька хвилин походити по землі. З часом термін ходіння по «стежині здоров’я» збільшують
Масаж
1. Точковий масаж поєднуючи з повітряними ваннами, щодня перед обідом сестра медична старша, вихователі колові рухи спочатку за годинниковою стрілкою, потім – проти( 3-4 рази в кожну сторону) протягом 3-4 хв
2. Горіховий масаж щодня під час самостійної діяльності дітей 5-10 хв вихователі від кінчиків пальців до ліктя
3. Масаж рукавичкою протягом 3-5 хв
після денного сну сестра медична старша, вихователі здійснюється сухою або вологою махровою рукавичкою для дітей старшого дошкільного віку

План проведення заходів музично-естетичного, фізкультурно-оздоровчого циклу
№ з/п Тема заходу Термін проведення Форма узагальнення Відповідальний Примітка
1. Музично-спортивна розвага до Дня захисту дітей «Мандруємо Країною Дитинства» червень Сценарій керівник музичний,
вихователі
Всі вікові групи

2. Музична розвага
«Літня прогулянка з парасолькою» червень
// керівник музичний, вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку

3. Малі олімпійські ігри «Літоленд» червень
// вихователі Групи середнього та старшого дошкільного віку

4. Спортивна розвага «Подорож до країни казок» червень
// вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку

5. Музична розвага
«Свято панамок» червень
// керівник музичний, вихователі Групи середнього та старшого дошкільного віку

6. Музична розвага
«Потяг дружби» липень
// керівник музичний, вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку

7. Музична розвага
«Ми з водою дружимо» липень
// керівник музичний, вихователі Групи середнього та старшого дошкільного віку

8. Спортивна розвага
«Добре разом жити, гратися, дружити» липень
// вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку

9. Спортивна розвага
«В гості до бабусі» липень
// вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку

10. Музична розвага
«Свято квітів» серпень
// керівник музичний, вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку
11. Музично розвага
«Як козаки фарби мирили» серпень
// керівник музичний, вихователі Групи середнього та старшого дошкільного віку

12. Спортивна розвага
«Ігри патріотів» серпень
// вихователі Групи раннього та молодшого дошкільного віку

13. Спортивне свято
«Спритні, веселі, дружні» серпень
// вихователі Групи середнього та старшого дошкільного віку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач ДНЗ № 3
________ Л.Я.Михальчук
“___” ______ 2016р.

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД
( 01.06. – 31.08.2016р.)
№ з/п
Режимні моменти Групи раннього віку
( з 2 до 3 р.) Молодший дошкільний вік
(з 3 до 4 р.)
Середній дошкільний вік
(з 4 до 5р.) Старший дошкільний вік
( з 5 до 6 років)
1. Прийом дітей, огляд, ігри, спілкування 7.15 – 8.00 7.15 – 8.00 7.15 – 8.00 7.00 – 8.00
2. Ранкова гімнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.00 -8.09 8.00 – 8.10
3. Підготовка до сніданку 8.05 – 8.10 8.07 – 8.12 8.09 – 8.14 8.10 – 8.15
4. Сніданок 8.10 – 8.30 8.12 – 8.35 8.14 – 8.35 8.20 – 8.40
5. Предметна та ігрова діяльність 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00
6. Організована навчально-пізнавальна діяльність (на свіжому повітрі) 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30
7. Другий сніданок 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30
8. Прогулянка 9.15 – 11.30 9.20 – 12.00 9.25 – 12.05 9.30 – 12.15
9. Повернення з прогулянки 11.30 – 11.35 12.00 – 12.05 12.05 – 12.15 12.15 – 12.20
10. Водні процедури, підготовка до обіду 11.35 – 11.50 12.05 – 12.15 12.15 – 12.25 12.20 – 12.30
11. Обід 11.50 – 12.20 12.15 – 12.45 12.25 – 12.50 12.30 – 12.50
12. Підготовка до сну, сон 12.20 – 15.00 12.45 – 15.10 12.50 – 15.10 12.50 – 15.00
13. Поступовий підйом, водні, загартовуючі процедури 15.00 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.00 – 15.20
14. СХД, індивідуальна робота –//– 15.20 – 15.35 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40
15. Підготовка до вечері 15.20 -15.30 15.35 – 15.40 15.40 – 15.45 15.40 – 15.45
16. Вечеря 15.30 – 15.50 15.40 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00
17. Підготовка до прогулянки 15.50 –16.00 16.00- 16.10 16.00 –16.10 16.00 –16.10
18. Прогулянка, повернення додому 16.00 – 17.45 16.10 – 17.45 16.10 – 17.45 16.10 – 17.45

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач ДНЗ № 3
________ Л.Я.Михальчук
“___” ______ 2016р.

Графік видачі їжі з харчоблоку на літній оздоровчий період 2016 року
Група Сніданок 2 Сніданок Обід Вечеря
Ранній вік
(2-3р.ж.) 8.00 – 8.03 10.00 – 10.02 11.45 – 11.50 15.20 – 15.25
Молодший дошкільний вік
(3-4 р.ж.) 8.05 – 8.08 10.02 – 10.04 12.00 – 12.05 15.30 – 15.35
Середній дошкільний вік
(4-5 р.ж.) 8.08 – 8.11 10.04 – 10.06 12.15 – 12.20 15.35 – 15.40
Старший дошкільний вік
(5-6р.ж.) 8.11 – 8.14 10.06 – 10.08 12.20 – 12.25 15.40 – 15.45

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач ДНЗ № 3
________ Л.Я.Михальчук
“___” ______ 2016р.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ЗАНЯТЬ
НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД
( з 01.06. по 31.08.2016року)

Ранній вік
Молодший дошкільний вік
(з 3 до 4 років)

Середній дошкільний вік
(з 4 до 5 років)

Старший дошкільний вік
( з 5 до 6 років)

Понеділок

Здоров’я та фізичний розвиток
9.00
Художньо-продуктивна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)
9.00 Художньо-продуктивна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)
9.00 Здоров’я та фізичний розвиток
9.30

Вівторок

Художньо-продуктивна діяльність (музика)
9.00 Здоров’я та фізичний розвиток
9.00 Здоров’я та фізичний розвиток
9.30

Художньо-продуктивна діяльність (музика)
9.00

Середа

Ознайомлення з довкіллям/розвиток мовлення
9.00 Художньо-продуктивна діяльність (музика)
9.00 Ознайомлення з довкіллям/розвиток мовлення
9.00 Ознайомлення з довкіллям/розвиток мовлення
9.00

Четвер

Здоров’я та фізичний розвиток
9.00

Ознайомлення з довкіллям/розвиток мовлення
9.00
Здоров’я та фізичний розвиток
9.30
Художньо-продуктивна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)
9.00

П’ятниця

Художньо-продуктивна діяльність (малювання, ліплення)
9.00

Здоров’я та фізичний розвиток
9.00 Художньо-продуктивна діяльність (музика)
9.00 Здоров’я та фізичний розвиток
9.30