Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди : філософія і навчальний заклад.

        Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента дошкільної освіти України, одним з головних завдань, що стоїть перед дитячим садком, вважається взаємодія з сім’єю.

Як зазначено у державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ ст.)» в основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і навчального закладу,наступності та спадковості поколінь, прищеплення поваги до батьків, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу.

Родина, як відомо, є першим соціальним інститутом, а отже, має особливе значення для становлення життєвої компетентності дошкільника як особистості.

Тому модернізація дошкільної освіти не може не торкнутися сім’ї, лишити родину стороннім спостерігачем змін, що відбуваються у першій її ланці, не зачепити її інтересів.

Працюючи за програмою «Українське дошкілля» варто орієнтуватися на оновлення завдань та змісту співпраці з батьками, а також на умови оптимізації цього процесу.

Об’єднання зусиль педагогів і батьків допоможе створити широкий розвивальний простір сприятливий для повноцінного буття дитини в сім’ї та дошкільному закладі, розкриттю нею своїх сутнісних сил, становленню як активного суб’єкта індивідуальної та колективної діяльності.

Саме в сім’ї дитина отримує первинні навички сприйняття дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним представником суспільства. Саме від того, як батьки розуміють дитину, відчувають її психологічний стан та вміють правильно піклуватися про її здоров’я, залежить майбутнє малюка.

Цьому сприяє і «нова філософія» роботи з сім’єю. За виховання дітей і їх розвиток несуть відповідальність батьки, а дошкільні навчальні заклади, мають цьому сприяти. Сім’я і дошкільний навчальний заклад – два важливі інститути соціалізації дитини. І хоча їх виховні функції є різними, для всебічного розвитку дитини необхідна їх взаємодія. Якщо дошкільний  навчальний заклад сприяє інтеграції дитини в соціумі, то сім’я повинна забезпечити індивідуалізацію розвитку дитини.