Про статеве виховання дошкільнят 

Проблема виховання та навчання дитини відповідно до її статі є актуальним завданням психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку. Соціальні зміни, які відбуваються у сучасному суспільстві, призвели до руйнування традиційних стереотипів чоловічої та жіночої поведінки. Демократизація стосунків між статями призвела до змішування статевих ролей, фемінізації чоловіків та маскулінізації жінок. Зараз багато жінок займають лідируючі позиції серед чоловіків, стираються межі між «жіночими» та «чоловічими» професіями. Деякі чоловіки, у свою чергу, втрачають здатність грати правильну роль у шлюбі, із «здобувачів» вони поступово перетворюються у «споживачів», а всі обов’язки по вихованню дітей перекладають на жіночі плечі.

На фоні цих тенденцій змінюються і внутрішні психологічні позиції дітей, їх свідомість: дівчатка стають агресивними та грубими, а хлопчики переймають жіночий тип поведінки. Сучасні дівчатка все рідше проявляють скромність, ніжність, терпіння, не вміють мирно вирішувати конфліктні ситуації. Хлопчики ж, навпаки, слабкі фізично, недостатньо витривалі, емоційно нестійкі, у них відсутня культура поведінки по відношенню до дівчаток. Це свідчить про недостатній рівень сформованості статеворольової соціалізації дітей  та необхідність створення відповідних умов для гендерної соціалізації дошкільників.

Реалізовуючи задачі гендерного підходу в умовах дошкільного навчального закладу через бесіди, заняття, ігри, ми :

–                     створюємо підтримуючу, доброзичливу атмосферу допомоги, співробітництва при формуванні позитивного ставлення до себе і до представників протилежної статі;

–                     надаємо допомогу у самопізнанні та формуванні у дитини позитивних уявлень про свою майбутню соціальну роль;

–                     враховуємо психологічну своєрідність хлопчиків та дівчаток та індивідуальний досвід статеворольової поведінки кожної дитини.

Дотримання вищезазначених принципів сприяє у досягненні завдань з:

–          розвитку гендерних уявлень дітей;

–          формування знань про свою приналежність до статевої ролі та її характерні ознаки;

–          визначення перспективи дорослішання відповідно до статевої ролі;

–          формування у дітей поняття про позитивні риси характеру хлопчиків та дівчаток.