ГРА НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ.

Основні показники та умови розвитку творчих здібностей.

Стрімке сьогодення поставило перед дошкільною освітою та вихованням актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рівень формування творчої особистості, яка житиме і працюватиме в сучасній інформаційній сфері.

Що ж таке творчі здібності (або креативність від лат. creatio – творення)? Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: ”Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.”

Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність, сміливість.

Швидкість думки – кількість ідей, яка виникає за одиницю часу.

Гнучкість думки – здатність швидко і безвнутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одному контектсті можна використати і в іншому.

Оригінальність – здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних рішень.

Допитливість – здатність дивуватися; відкритість та інтерес до усього нового.

Сміливість – здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця.

Цікава статистика

Креативність досягає піку у віці від 3,5 до 4,5 років, а також зростає у перші три роки навчання в школі; знижується протягом наступних року-двох і потім отримує новий поштовх, можливо, у зв′язку з підвищенням рівня фізичного розвитку.

Період життя людини від 2,5 до 7 років психологи називають другим віком запитань (перший вік – від 1 року до 2,5 років). На кінець цього періоду спостерігається „пік допитливості” – найбільша кількість запитань в мовленні дітей, після чого відзначається спад.

Спостерігається, як швидко розвиваються наші дітлахи, наскільки раніше від звичайного оволодівають різними вміннями, ми вкотре переконуємося, що перші роки життя характеризуються багатством, про яке ми раніше й гадки не мали, а точка рівноваги між народженням і дорослістю припадає на вік 3 роки.

Отже, Перша умова успішного розвитку творчих здібностей – ранній початок.

Другою важливою умовою ефективного розвитку здібностей є, наскільки це можливо, заздалегідь створити для дитини таке середовище і таку систему взаємин, які стимулювали б найрізноматнішу творчу діяльність дитини, поступово розвивали б у неї саме те, що у конкретний момент може найефективніше розвиватися.

Третя, дуже важлива умова випливає із самого характеру творчого процесу, який потребує максимального напруження сил, тобто піднімаючись щоразу самостійно досвоєї стелі дитина розвивається найбільш успішно.

Давати дитині велику свободу у виборі діяльності, у чергуванні справ, у тривалості занять однією якоюсь справою, у виборі способів праці тощо є четвертою важливою умовою розвитку творчих здібностей, які не терплять примусу і створюють атмосферу вільної і радісної творчості. Тут бажання дитини, ії інтерес, емоційне піднесення – надійна гарантія того, що навіть велике напруження інтлекту піде малюкові на користь.

Але надана дитині свобода на лише не виключає, а навпаки, передбачає ненав’язливу, розумну, доброзичливу допомогу дорослих – ось остання п’ята важлива умова успішного розвитку творчих здібностей. Найскладніше тут, мабуть, полягає в тому, шоб не перетворити свободу в безкарність, а допомогу – в підказку.

Не можна робити за дитину те, що вона сама може зробити, думати за неї, коли вона сама може додуматись.