Концепція патріотичного виховання

Патріоти́чне вихова́ння — планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до батьківщини та до представників спільних культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. Має застосовування як у сім’ї та школі, так і в державних і громадських організаціях, засновуючись на впевненості в позитивному ефекті такого ж відношення. Далее

Закон України про охорону дитинства

Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Далее

Про нормативно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в ДНЗ№3

3.Про нормативно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в ДНЗ№3 на 2015-2016н.р.

Доповідач Шуберчук М.П., вихователь-методист

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Далее

Семінар-практикум


Семінар-практикум на тему: “Формування еколого-природничої компетентності у дітей
Завдання і зміст екологічного виховання дошкільників
1.Засвоєння провідних ідей, основних понять та наукових фактів, на базі яких визначається оптимальний вплив людини на природу відповідно до її законів.
2.Розкриття дітям різнобічної цінності природи як джерела матеріальних та духовних сил суспільства.
3.Оволодіння малюками прикладними знаннями, практичними вміннями та навичками раціонального природокористування.
4. Розвиток у дітей потреби спілкування з природою, прагнення до якомога глибшого її пізнання.
5.Активізація діяльності дітей, спрямованої на поліпшення навколишнього середовища (догляд за живими об’єктами кутка природи, за рослинами на території дитячого садка, приваблювання птахів та комах на майданчик тощо.)

Далее

Перелік літератури на 2015-2016р.

З метою упорядкування навчальної літератури і програм для дошкільної освіти, запеспечення програмно-методичного супроводу освітного процесу в дошкільних начальних закладах. Далее