МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

Як ви можете пояснити слово «батьки»? Які, на вашу думку, їхні основні функції в житті
дитини? (Відповіді учасників.) Педагогічний словник для молодих батьків визначає це гак:
«…батько й мати своїх дітей, які мають усі юридичні, моральні права та обов’язки матеріального
забезпечення та організації освіти й виховання». Як бачите, основними функціями батьків є
матеріальне забезпечення та організація освіти й виховання. Continue reading

Семінар-практикум «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Патріоти́зм (грец. πατριώτης — патріот) — сукупність емоційної прив’язаності до Батьківщини, яка визначає особу як громадянина. Містить кілька етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів. Включає в себе кілька понять тісно пов’язаних з націоналізмом. Патріотизм передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади, народу в цілому. Історичне джерело патріотизму — це формування прив’язаності до релігії в традиціях своїх предків, землі свого народження, рідної мови, народних традицій та культури. Continue reading

Метод проектів у дошкіллі

Метод проектів – це педагогічна технологія, в основі якої – самостійна діяльність дітей (дослідницька, пізнавальна, продуктивна), в процесі якої дитина пізнає навколишній світ і перетворює нові знання на реальні витвори.
– це спосіб організації педагогічного процесу за умов взаємодії педагога і вихованця; поетапна практична діяльність щодо досягнення поставленої мети. Continue reading