ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

Готуємося до вступу у перший клас завчасно

Консультація для батьків

Готуємосядовступуупершийкласзавчасно

16 днів проти насилля


Основні характеристики насильства в сім’ї

Дуже важливо розібратися в тому, що є притаманним саме насильству, чим воно відрізняється від випадкового прояву сили, від нещасного збігу обставин.

Нам потрібно зрозуміти, як розпізнати насильство, як воно впливає на самопочуття, на самооцінку людини, на долю жертви насильства і що саме породжує насильство; зокрема, домашнє насильство, звідки воно береться і як йому запобігати, як долати наслідки насильства. В цьому контексті важливим є і розуміння психології насильника, витоків насильницької поведінки, засобів соціального захисту жертв насильства та психологічної роботи з насильниками. Далее

Заклик до батьків

Заклик до батьків. Поради стосовно дисципліни. Далее

Інклюзія: Fit info normality

Інклюзія: Fit info normality
Громадська організація інвалідів “РОДИНА”. За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США. “РОДИНА” – співдружність сімей, що допомагають і підтримують одна одна одну в усіх сферах людського життя. Далее

Пам’ятка насилля


Пам’ятка педагогічному працівнику з питання про додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства

Каталог дій, що розцінюються як насильство по відношенню до дітей (на основі аналізу міжнародних та державних нормативно-правових актів) Далее

Життєвою дорогою дитину ведуть…

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди : філософія і навчальний заклад.

        Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента дошкільної освіти України, одним з головних завдань, що стоїть перед дитячим садком, вважається взаємодія з сім’єю.

Як зазначено у державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ ст.)» в основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і навчального закладу,наступності та спадковості поколінь, прищеплення поваги до батьків, організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу. Далее

Аспекти жорстокого поводження з дітьми

Консультація для батьків: «Психологічні аспекти жорстокого поводження з дітьми у сімї» У психологічній літературі домашнє насильство – це: дія або бездіяльність одного з членів сім’ї, спрямована проти інших членів сім’ї; використання переваги сили чи влади, яка позбавляє членів родини особистих прав і свобод, і стає загрозою для їхнього життя і здоров’я (фізичного та психічного).

Далее

Про статеве виховання дошкільнят

Про статеве виховання дошкільнят 

Проблема виховання та навчання дитини відповідно до її статі є актуальним завданням психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку. Соціальні зміни, які відбуваються у сучасному суспільстві, призвели до руйнування традиційних стереотипів чоловічої та жіночої поведінки. Демократизація стосунків між статями призвела до змішування статевих ролей, фемінізації чоловіків та маскулінізації жінок. Зараз багато жінок займають лідируючі позиції серед чоловіків, стираються межі між «жіночими» та «чоловічими» професіями. Деякі чоловіки, у свою чергу, втрачають здатність грати правильну роль у шлюбі, із «здобувачів» вони поступово перетворюються у «споживачів», а всі обов’язки по вихованню дітей перекладають на жіночі плечі. Далее

Соціально-психологічні особливості формування

Соціально-психологічні особливості формування особистості дитини в неповній родині

Сім’я є одним із найважливіших чинників соціалізації дитини. Тому сімейні умови виховання, соціальне положення сім’ї, рід занять її членів, матеріальне забезпечення і рівень освіти батьків, значною мірою визначають життєвий шлях дитини. Крім свідомого, повноцінного і цілеспрямованого виховання, яке дають батьки, на дитину впливає уся внутрісімейна атмосфера, причому ефект цього впливу з віком накопичується, переломлюючись у структурі особистості. Далее